Principy Callanovy metody

Callanova metoda zaručuje vynikající výsledky u každého studenta a vždy za čtvrtinu času vyžadovaného jakoukoli jinou metodou na trhu. Nevyžaduje žádnou domácí přípravu, je jednoduchá, zajímavá a zábavná. Je vhodná pro studenty všech věkových skupin a pro jakékoli studijní účely.

Zanedbatelná nejsou ani procenta úspěšnosti složení zkoušek Cambridge, které dosahují u většiny škol vyučujících Callanovou metodou až 95%. Jelikož je obtížné těmto tvrzením uvěřit, naše škola nabízí svým studentům písemnou záruku. Tento dokument studentům v případě nesložení zkoušky garantuje 30 bezplatných vyučovacích hodin.

Základním principem úspěchu je fakt, že student vše čtyřikrát častěji slyší a čtyřikrát častěji hovoří v průběhu hodiny v porovnání s jakoukoli jinou formou jazykové výuky. Tím pádem se učí čtyřikrát rychleji! U mnoha jiných způsobů výuky se studenti neučí jazykem mluvit a rozumět mu, spíše se učí o jazyku. Ze čtyř aspektů výuky jazyka – čtení, psaní, mluvení a poslech – je právě mluvení považováno za nejobtížnější. Callanova metoda nutí studenty hovořit celou hodinu – čtyřikrát až desetkrát více, jelikož musí neustále odpovídat na lektorovy otázky. Tímto způsobem brzy překonají počáteční rozpaky a získají jistotu při konverzaci. Otázky jsou navíc formulovány tak, aby se procvičila vždy jak daná slovní zásoba, tak gramatika a struktura věty.

Jedním ze způsobů, jak Callanova metoda zajišťuje maximální možný čas pro mluvení a maximální koncentraci u studentů, je rychlost, jakou lektor ke studentům hovoří již od první hodiny. Extra rychlost zabraňuje nudě, nutí studenty koncentrovat se, zamezuje, aby si student věty v mysli překládal, a tak studentům buduje reflex automatické odpovědi. Studenti se jednoduše učí v cizím jazyce rovnou uvažovat a rychle tak reagovat na otázky bez zbytečného přemýšlení jakou předložku použít nebo zda dát dané slovo na začátek či konec věty. Tím se vlastně učí porozumět rychlé konverzační angličtině.

Dalším důležitým principem Callanovy metody je opakování, jelikož neustálé opakování překonává špatnou odpověď. Tím, že je vše 4x až 5x opakováno, je zajištěna jak rychlost mluvení, tak porozumění, tak i zapamatování vyučované látky bez ohledu na to, jak špatnou paměť student má.

Součástí výuky je také čtení a psaní, to však přichází až v okamžiku, kdy student zvládl látku mluvenou formou. Stejně je tomu při učení se mateřskému jazyku: nejdříve posloucháme, následně mluvíme a pak teprve čteme a píšeme.

Počáteční šok

Při představování Callanovy metody mají někteří studenti tendenci zpočátku panikařit. Vše se jim zdá neobvyklé. Mají dojem, že nikdy nebudou schopni zvládnout rychlost, jakou jsou lekce vedené. Brzy si však uvědomí, že je to celkem jednoduché a zábavné, přičemž každý měsíc jim to jde lépe a lépe.

Následuj rady svého učitele

Jako zákazník na privátní škole jste králem Vy. Ale jako student musíte pracovat tak, jak Vás o to požádá učitel. V případě, že si učitel (po dohodě se školním ředitelem) myslí, že je potřebné vrátit se a kompletně zopakovat učivo nebo se přesunout do jiného kurzu, měli byste toto rozhodnutí akceptovat.

Kniha 1 je nejdůležitější

Knih je celkem sedm se 12-ti stupni obtížnosti. Je zjištěno, že přibližně 90% slov na každé straně každé knihy v každém jazyce patří k jednomu tisíci nejpoužívanějších slov vůbec. Slova jako například: přijít, jít, rychle, pomalu, černý, mít, sám, atd. – to jsou slova, která jsou používaná 100x denně. A právě tato slova najdete v knize 1 Callanovy metody, což znamená, že kniha 1 musí být opakovaná a opakovaná do té doby, než proniknou do jazykové výbavy studenta téměř tak rychle a lehce, jako slova v jeho mateřštině – a to formuluje základy jazyka a další práce s ním.

Nejdříve odpovězte záporně

Tam, kde je to možné, student musí odpovídat nejdříve záporně a až potom kladně. To Vám umožní hovořit déle, přičemž se současně naučíte utvářet záporná spojení. Procvičte si paměť soustředěním se na opakování záporu. Například: Město není malé, ale je velké. Odpovědi musejí obsahovat stejná slova jako otázky.

Buďte automat

Neočekávejte, že pochopíte vše okamžitě – buďte jako automat. Jeden z bodů, kterého se studenti Callanovy metody obávají, je způsob, jakým je učitel popohání, přičemž jim nedává čas na přemýšlení a pochopení všeho, co během hodiny zaznělo. Není ale třeba se toho bát. Není důležité pochopit vše ihned. Vše uslyšíte ještě mnoho – mnohokrát v budoucnosti. Buďte tedy jakýsi druh inteligentního automatu. Pokud se pokoušíte porozumět všemu, vždy Vás to zpomalí a zmate. A to je důvod, proč se některé děti (zvláště ve věku kolem 11-ti až 16-ti let) učí rychleji než dospělí – nemají zbytečně mnoho otázek. Velmi malé děti se samozřejmě neptají vůbec, protože nevědí, na co se mají ptát. A to je právě ten nejlepší způsob.